This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title
This is default featured slide 5 title

СаопштењаО легализацији проституције – отворено

Позната чињеница да је проституција у демократским друштвима одавно легализована, није имала утицај на законодавство Србије ни када смо се опростили пре три деценије од лажног социјалистичког морала да „тога код насСТРУЧНО СУЗБИЈАТИ НАСИЉЕ У ПОРОДИЦИ

Да су извршена кривична дела у Србији у опадању – убедљиво показује статистика. Оно што тим бројкама недостаје јесу напори полицијских службеника око сузбијања кривичног дела насиље у породици. Наравно да јеО ДЕТАЉИМА ПОВЕЋАЊА ПЛАТА – 14. СЕПТЕМБРА

На редовном месечном састанку радне групе МУП-а и представника СПИПС-а који је водила државни секретар г.Дијана Хркаловић, истакнуто је да ће 14. септембра бити обављена презентација око повећања плата припадницима министарства. ИакоБЕЗ СИНДИКАТА НЕМА РЕФОРМЕ

Свима је јасно да реформа полиције која је увелико у току у МУПР.Србије мора да разреши хиљаде нагомиланих проблема, нејасноћа и неправди које су се деценијама гомилале у служби унутрашњих послова. Ипак,СИНДИКАЛНА ПРАВА И ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ

Став највећег броја синдиката у полицији да када припадник МУП-а оде у пензију, није више пожељан члан синдиката, потиче из ускогрудог мишљења да чланарина која се члану одбија од плате, оправдава иНЕОПХОДНА ОБЈАШЊЕЊА О ПОВЕЋАЊУ ПЛАТА

Информација да ће се плате у полицији повећати за 10% објављена на ТВ-у, обрадовала је све запослене у МУП-у и на трагу је датих обећања о знатном побољшању материјалног статуса запослених. Међутим,„ОЗДРАВИТИ“ БОЛОВАЊА

Како сузбити лажна боловања и како да колеге које су стварно болесни не буду оштећени по више основа због невоље која их је снашла – давнашње је питање на које покушава даЗАЈЕДНИЧКИ ДО БЕЗБЕДНОСТИ

Недавно смо на овом месту, подсетили на дугогодишњу праксу грађана из земаља са вишевековном демократском традицијом да сарађују са полицијом и да се то сматра изразом родољубља и бригом за безбедношћу уПОЛИЦИЈА МОРА ДА БУДЕ САМО ЈЕДНА!

У земљи Србији назив „полиција“ изгледа да има магичну привлачност па многе службе желе да га прикаче уз назив своје делатности, ваљда да би добиле на озбиљности и компетентности. Истовремено заборављају, намерноДОКЛЕ СЕНЗАЦИОНАЛИЗАМ О КРИМИНАЛУ?

Због чега, и поред позитивних статистичких података о смањивању броја кривичних дела у Србији, у јавности влада утисак да је криминала на улицама веома много и да грађанима Србије свакодневно прете огромне