This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title
This is default featured slide 5 title

Кредити за чланове без камате

Фонд за помоћ члановима СПИПС-а.
Од данас, чланови СПИПС-а, могу да се пријаве за добијање позајмице без камате и без скривених трошкова. Ова иницијатива је заснована на чињеници да многи припадници полиције живе веома тешко због смањења плата, подстанарског становања, укидања социјалне помоћи, ретких награда по основу ванредних успеха у раду (повећане „варијабиле“) и др.

Позајмице ће се додељивати према редоследу пријављивања, и избећи ће се пракса у појединим синдикатима да се новац додељује преко“везе“, по рођачким, земљачким и било којим другим критеријумима. Једини услов за аплицирање јесте да су чланови СПИПС-а, односно да су измирили уплату прве чланарине на жиро рачун синдиката и да им чланство не може бити прекинуто за време позајмице. Износ позајмице је до 60.000 динара у зависности од стања фонда, а максималан број рата је 6 које ће се наплаћивати путем административне забране. Пријављивање за кредите ће се вршити преко координатора за пријем чланства Петра Милојевића моб.тел (063) 392-392.