НОВА ЗАКОНСКА ИНИЦИЈАТИВА СПИПС-А

Овај синдикат наставља своје ангажовање покретањем нове законске иницијативе и њено упућивање на адресу Владе Р.Србије. После правно образложене иницијативе око легализације проституције (која је изазвала велику пажњу јавности а ушла је и у званичну процедуру), следи исти поступак за увођење снимака камера путничких возила са друмова Србије као валидног доказа пред судовима у нашој Републици.

Настави са читањем

Иницијатива

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ВЛАДА Ул. Немањина бр. 11 11000 Београд МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ Ул. Немањина бр. 22-26 11000 Београд МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА Ул. Немањина бр. 22-26 11000 Београд МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА Булевар Михајла Пупина бр. 2 11000 Београд МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА Ул. Немањина бр. 22-26 11000 Београд На основу члана 34. став 1. Закона о Влади Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 55/2005, 71/2005 – испр., 101/2007, 65/2008, 16/2011, 68/2012 – одлука УС, 72/2012, 7/2014 – одлука УС и 44/2014) Синдикат Полиције и Полицијских старешина, подноси Влади Републике…

Настави са читањем