СУЗБИТИ ЗЛОУПОТРЕБЕ У САОБРАЋАЈУ

Промене Закона о безбедности саобраћаја најчешће се тичу пооштравања казни за саобраћајне прекршаје док се ретко или никако, измене овог закона не односе на превентивно спречавање злоупотреба у саобраћају од стране учесника. Реч је о стању на београдским улицама пре свега (мада ни друге урбане средине нису поштеђене ових марифетлука), где возачи који возе у улицама које имају првенство пролаза, намерно пуштају возила из другог смера, затим изазивају сударе (наравно не катастрофалне), како би наплатили осигурање.

Настави са читањем